Yalova Üniversitesi en az lise mezunu 109 personel alacak! Başvuru şartları ve ilanın detayları…

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre; Yalova Üniversitesine bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS Ön Lisans, 2022/2023 KPSS Lisans puan sıralaması esas alınmak suretiyle 109 (yüz dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

 • Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

 • Belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek,

 • Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak. (Askerliğini tecil ettirmiş, yapmış veya askerlikten muaf olması gereklidir.)

 • Adayların KPSS puan türlerinden mezuniyetine uygun, başvuruda istenen puan ve üzeri almış olmak.

 • Ortaöğretim mezunları için KPSS P94, Ön lisans mezunları için KPSS P93, Lisans mezunları için KPSS P3 puan türleri değerlendirilecektir.

 • Deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerinin asılları değerlendirilecektir.

 • İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olması gerekmektedir.

 • Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

 • Başvuruda istenen sertifikalar ilan tarihinden önce alınmış olmalıdır.

 • Tüm adayların görevini yapmasında zihinsel, fiziksel ve görevini devamlı yapmasına engel olmadığına dair sağlık raporu almak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Dilekçesi, (https://personel.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/4-b-dilekce-formu adresinden temin edilecektir.)

2. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (https://personel.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/4-b-basvuru-formu adresinden temin edilecektir.) 

3. Son 2 (iki) yılda alınmış KPSS Sınav Sonuç Belgesi,

4. 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

5. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)

6. İş deneyimi istenilen pozisyonlar için unvanına uygun SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)

7. Çalıştığı kurumdan ıslak imzalı belge alan kişiler çalıştıkları süreyi SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek zorundadır.

8. Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

9. Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)

10. Nüfus Cüzdan Sureti, (e-Devletten alınan kare kodlu, ıslak imzalı belgeler veya nüfus cüzdanı fotokopisi kabul edilir.)

11. Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)

BAŞVURU YERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ VE ŞEKLİ

Başvuru Başlangıç Tarihi : 25.03.2024

Son Başvuru Tarihi : 08.04.2024

Başvuru Şekli : Şahsen yapılacaktır

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.yalova.edu.tr

Başvuru Yeri ve Adresi : YALOVA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Merkez Yerleşkesi Çınarcık yolu üstü 77100 YALOVA Tel.: 0226 815 58 10

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x